COVID-19 Vaccines Vietnamese

Thuốc chủng ngừa COVID-19 - tiếng Việt
(COVID-19 Vaccination - Vietnamese)

Càng có nhiều người chủng ngừa, chúng ta càng an toàn hơn.

Hiện có các cuộc hẹn chủng ngừa COVID-19.

Vui lòng đi chủng ngừa

Cách quý vị đặt lịch hẹn chủng ngừa COVID-19
(Make a COVID-19 vaccination appointment)

Goi đến Đường dây nóng về vi-rút Corona theo số 1800 675 398.

Để có thông dịch viên, hãy bấm số 0.

 

Muốn giữ gìn sức khỏe, hãy chủng ngừa
(Stay healthy, get vaccinated)


Những điều cần biết
(Things to know)

  • Chủng ngừa COVID-19 được miễn phí cho tất cả mọi người. Quý vị không cần phải có thẻ Medicare.
  • Quý vị cần hai liều (tiêm) của cùng một vắc-xin COVID-19 để có hiệu quả.
  • Khi tiêm chủng liều thứ nhất, quý vị sẽ được báo khi nào thì cần tiêm chủng liều thứ hai.
  • Nước Úc hiện sử dụng ba nhãn hiệu vắc-xin. Tất cả đều công hiệu và an toàn. So với AstraZeneca, Pfizer hay Moderna phù hợp cho người trưởng thành dưới 60 tuổi.
  • Các chuyên gia y tế đã nghiên cứu các vắc-xin COVID-19 để bảo đảm chúng an toàn.
  • Hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ. Các tác dụng này có thể bắt đầu vào ngày chủng ngừa và kéo dài khoảng 1 hay 2 ngày.
  • Người đã được chủng ngừa COVID-19 ít có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 hơn nhiều.
  • Một số người có thể bị nhiễm COVID-19 sau khi chủng ngừa.
  • Nếu cần thêm thông tin, người tốt nhất để quý vị nói chuyện là bác sĩ/bác sĩ gia đình (GP).

Các vắc-xin COVID-19 hoạt động ra sao
(How COVID-19 vaccines work)

Dr Thienh Tran

Các tiến trình an toàn/được chấp thuận
(Safety and approval processes)

Dr Thienh Tran


Quý vị có thắc mắc về vắc xin ngừa COVID-19?
(Have questions about COVID-19 vaccines?)

Ask a doctor or pharmacist

Common questions about COVID-19 vaccine in Vietnamese

pdf download icon

 

391 KB, 7 trang

 

Word Document download icon

 

1.3 MB, 7 trang

 

(COVID-19 Vaccines FAQs Fact Sheet)

 

Thông tin cần đọc trước khi quý vị chủng ngừa
(Information to read before you get vaccinated)

Để biết thêm thông tin về các tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, quý vị hãy xem:


Nhận được bằng chứng chủng ngừa COVID-19 của quý vị
(Get proof of your vaccination against COVID-19)


Vĩnh biệt COVID
(Goodbye COVID)


Thông tin them
(More information)

Australian Govt health.gov.au - COVID-19 vaccination
Victorian State Government Department of Health
SBS logo