Due to State Government restrictions this event has been postponed.


Buổi thảo luậnMENTAL HEALTHCác vấn đề liên quan đến sức khỏetinh thần và tâm thần

Với bác sĩ Phan Đình Hiệpvà chuyên gia tâm lý Thân Trọng Cẩm Vân

Văn nghệ giúp vui:Bách Việt Dance & Happy Lives

0431 933 121 or 0435 560 216

Proudly supported by Brimbank City Council

Back to Events