Σχόλια για το Ασφαλές και Χωρίς Αποκλεισμούς Brimbank 2020 - 2024 (προσχέδιο στρατηγικής)

 Σχόλια για το Ασφαλές και Χωρίς Αποκλεισμούς Brimbank 2020 - 2024 (προσχέδιο στρατηγικής)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Brimbank ενέκρινε το προσχέδιο στρατηγικής Ασφαλές και Χωρίς Αποκλεισμούς Brimbank 2020-2024 [Safe and Inclusive Brimbank 2020-2024] για δημόσια σχόλια. Μπορείτε να κάνετε σχόλια απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε γραπτή απάντηση μέσω email, εάν προτιμάτε.

Κάθε μέλος της κοινότητας έχει ρόλο στην προώθηση μιας ασφαλούς κοινότητας. Το προσχέδιο στρατηγικής εστιάζεται στο ρόλο του Δήμου και που ο Δήμος μπορεί να έχει την μεγαλύτερη επιρροή στη βελτίωση της ασφάλειας της κοινότητας. Το όραμά μας είναι το Brimbank να είναι μια φιλόξενη και ποικιλόμορφη κοινότητα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς, δε νιώθουν αποκλεισμένοι και μπορούν να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν.

Το προσχέδιο στρατηγικής περιγράφει την προσέγγιση του Δήμου στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς Brimbank μέσω των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:

  • Ισχυρότερες κοινότητες
  • Ασφαλέστεροι δρόμοι και δημόσιοι χώροι
  • Στρατηγικές συνεργασίες

Πώς να Υποβάλετε Σχόλια

Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ζητήσετε έντυπη φόρμα

με το να στείλετε email CPA@brimbank.vic.gov.au (Att: Social Planning & Policy Officer, Community Safety).

 

Τι θα ακολουθήσει;

Αφού εξεταστούν όλα τα σχόλια, ο Δήμος θα προετοιμάσει την τελική μορφή της Στρατηγικής Ασφαλές και Χωρίς Αποκλεισμούς Brimbank 2020-2024 για να εξετάσει την έγκρισή της.

 

Back to Topics